GE PLC通用电气特点

首页    常见问题    GE PLC通用电气特点

   GE PLC通用电气具有以下特点:
       1、可靠性
       2、丰富的I/O接口模块
       3、采用模块化结构
       4、编程简单易学
       5、安装简单,维修方便

2017年11月30日 15:39
浏览量:0
收藏